Methoden

 • Kinesiologie heeft vele gezichten, bijna voor ieder wat wils. Klik op een van de links en maak kennis met de volgende methoden:

 • Touch for Health

  Touch for Health

  Dr. John Thie ontwikkelde Touch for Health (TFH) vanuit de Toegepaste Kinesiologie. TFH gebruikt diverse spieren die getest worden om de lichaamsdisbalans te identificeren en past diverse correcties toe om de balans te herstellen. In de filosofie van Touch for Health zijn spieren gekoppeld aan de meridianen van de Chinese acupunctuur. Elke meridiaan heeft een relatie met een orgaan en heeft zijn plaats in de vijf elementen. Deze theorie beschrijft de natuurlijke stroom en veranderingen en cycli in de natuur, ons leven en de energie in de orgaanstelsels in ons lichaam. Elk element heeft daarnaast kenmerken van geur, smaak, geluid, emotie, fase in het leven, fase van de dag, een seizoen en persoonskenmerken.

  Touch for Health gebruikt deze kennis en bijbehorende correcties om de energie in alle elementen te herstellen en te laten stromen. Pas dan kun je moeiteloos bewegen in de energie van de dag en in de cycli van de vijf elementen. De spieren herstellen, de houding verbetert, het emotioneel welbevinden wordt vergroot en er treedt verlichting op bij de organen die invloed ondervonden van de stagnatie in de cyclus van de vijf elementen. De spiertesten van Touch for Health geven inzicht in en maken je ervan bewust waar je geblokkeerd was, waar je nu staat en waar de uitdagingen liggen.

  Emotional Stress Release

  Emotional Stress Release

  De Wellness Kinesiologie is ontwikkeld door dr. Wayne Topping. Onderdelen die gebruikt worden betreffen Emotional Stress Release en de acht extra meridianen.

  Emotional Stress release
  Stress kan positief, uitdagend en energiegevend zijn. Maar negatieve (langduriger) stress vormt een belasting en ondermijnt onze gezondheid. Dat betreft niet altijd dat het te druk of te veel is. Overbelasting geeft zeker stress, maar onderbelasting kan net zo stressvol zijn. Denk aan het gemis aan actie, werk en ritme, gemis aan zingeving of doel. Welke stressoren tasten jouw energie aan? Waar laten ze zich zien? Wat zegt het ons en hoe kunnen we het veranderen en ombuigen naar groei? Emoties horen bij het leven, maar geblokkeerde emoties of overtuigingen veroorzaken onder andere dwangmatig gedrag, angst, verstarring, en een negatieve spiraal. Met de Stress Release technieken kan meer inzicht en bewustwording worden verkregen in hoe de (emotionele) stress te hanteren, te deblokkeren en af te voeren.

  De acht extra meridianen
  De zogenoemde wondermeridianen vervoeren ancestrale energie. Ze hebben vaak een relatie met hormonale functies en reguleren het energieniveau in de orgaanmeridianen.

  SIPS

  SIPS

  SIPS (stress indicator point system) is ontwikkeld door Ian Stubbings. De krachten en velden uit de natuurkunde plus de theorie van de acupunctuur vormen de basis van dit systeem. Binnen de acupunctuur wordt ook gewerkt met een totale energiestroom en daar waar enerzijds een tekort is, wordt dat aangevuld vanuit een ander punt waar mogelijk teveel is. In deze visie werken cellen, meridianen, chakra‘s en nadi‘s, samen aan de totale energiehuishouding. Bij een langdurige disbalans kan het totale energieveld verstoord raken. Punten uit de acupunctuur worden als SIPS-punten gebruikt om toegang te vragen tot weefsels en cellen. Via een aantal stappen wordt de frequentie/stroom/kracht oftewel de vibratie in cellen of energetische structuur gestimuleerd naar een toestand van balans. Deze methodiek is complementair met neuro-energetische kinesiologie.

  Neuro-energetische kinesiologie

  Neuro-energetische kinesiologie

  Neuro-Energetische Kinesiologie (NEK) is ontwikkeld door Hugo Tobar. De NEK biedt krachtige technieken die enerzijds toegang geven tot stress in het zenuwstelsel en anderzijds deze stress deblokkeren en ontladen. Combinaties van acupunctuurpunten en mudra‘s (handmodes)  –  ook wel acupressure-formatting genoemd -worden gebruikt. Deze formats werken als specifieke ingangen naar aanwezige stress in de energie van diverse weefsels, emotionele wegen in het brein en energiecentra als de chakra’s. Het lichaam vertelt het onderliggende verhaal van de klachten en toont de weg naar deblokkering. Het is een ontdekkingstocht naar de samenhang tussen lichaam en geest. De methode is een integratie van oosterse concepten (zoals de leer van de meridianen) en westerse kennis (zoals spiertests, psychologie, neuroscience). Zo komt ze perfect tegemoet aan de noden van deze tijd.

  NEK heeft vele onderdelen, waaronder neuro-emotionele paden, chakra-balancing, immuunsysteem.

  Neuro-emotionele paden

  Hugo Tobar heeft voor emoties (angst, verdriet, verwarring, woede, etc..), gedachten en herinneringen ‚“paden“ in kaart gebracht langs afzonderlijke structuren in de hersenen, zoals de hersenstam, de amygdala, de hypothalamus, de hippocampus en de hypofyse. Deze structuren in onze hersenen zijn ook betrokken bij de balans in ons lichaam (bloeddruk, honger, temperatuur en hormonen).

  Uit balans
  Zijn we uit balans door een ervaring of heftige emotie? Dan kunnen we fysiek en chemisch ook uit balans raken. We slapen slecht, hebben minder weerstand of we zijn hormonaal ontregeld. De fysiologische reacties kunnen gerelateerd zijn aan systemen die als stressrespons door de psyche gebruikt wordt (zoals het autonome zenuwstelsel of de HPA-as, ook wel stress-as). Kortom, onze balans is zoek, ook in de energie.

  In balans
  We zoeken een neuro-emotioneel pad en de achtergronden van de disbalans of de stress. Een neuro-emotioneel pad kan oude onbewuste gebeurtenissen naar de oppervlakte brengen. Deze traumata kunnen namelijk diep in het onbewuste blokkades opwerpen, waardoor emotionele groei en ontwikkeling geremd of ontregeld kan raken. Vervolgens is de aanpak gericht op het stressvrij maken hiervan. Tot in spieren of zenuwen van het lichaam aan toe, waar spanning kan zijn opgeslagen.

  Immuunsysteem

  Ons immuunsysteem beschermt tegen ziekten en indringers. Het maakt onderscheid tussen lichaamseigen en lichaamsvreemde elementen. Lange tijd werd gedacht dat het immuunsysteem ‘voor eigen rekening‘ werkt. Toch blijkt dat alle organen direct of indirect meewerken aan het tot stand komen van een goed resultaat. En ook de mens zelf en zijn reactie op invloeden van binnen (gedachten, gevoelens, overtuigingen) en buiten (stressoren, maar ook virussen en bacteriën) beïnvloedt de veerkracht en weerbaarheid van het immuunsysteem dat onder voortdurende feedback-controle poogt zo optimaal mogelijk te (re)ageren. Eigenlijk is het intelligentie in actie! Hugo Tobar heeft een uitgebreide verzameling kinesiologische technieken ontwikkeld met betrekking tot het immuunsysteem.

  Chakra’s

  In de kinesiologie zijn chakra‘s in meer dimensies uitgewerkt. Ik werk met de methode van Hugo Tobar

  “De chakra‘s of energiecentra vormen een oud model dat het menselijke energiesysteem beschrijft met zijn onderdelen. Dit model werd in India gemaakt. Chakra betekent ‘wiel van licht‘ en verwijst naar de draaikolk van energie dat onze levenskracht stimuleert. Door de rotatie van de chakra‘s wordt energie aangetrokken en afgegeven, in een continue energie-uitwisseling met aarde en kosmos (yin en yang). Chakra‘s zijn niet anatomisch. In de theorie wordt gezegd dat ze als innerlijke centra onze endocriene klieren voeden en die optimaliseren op hun beurt ons zenuwstelsel. De activiteit van de chakra‘s stroomt door de belangrijkste zenuwknopen van de ruggengraat. Alle chakra‘s hebben lichamelijke, emotionele en spirituele componenten. Ze bevatten verschillende niveaus van bewustzijn, bewustzijnsontwikkeling, activiteit en energetische lading. Ook resoneert elke chakra met een klank en een kleur.‚“ Bron: Chakra‘s ontcijferd –

  NRT®

  NRT® 

  NRT® (Neural Reset Therapy) is ontwikkeld vanuit o.a. de Toegepaste Kinesiologie. Het is een snelle en eenvoudige methode om spieren in het gehele lichaam te resetten naar hun originele optimale ontspanning. In het lichaam zijn er gespecialiseerde zenuwbundels die mechanoreceptoren worden genoemd. Deze reageren op druk, snelheid, vibratie, rek en andere krachten. Met NRT® worden de diverse receptoren kort variabel gestimuleerd in de geselecteerde spier. De stimuli zijn erop gericht om de receptoren in verwarring te brengen. Dit gevoel van chaos,  onvoorspelbaarheid, en overload aan informatie wordt doorgespeeld via het ruggenmerg naar het zenuwstelsel. En daarop antwoordt het zenuwstelsel met een reset, zodat de spanning van spieren wordt bijgesteld naar een optimale functionele tonus. Dus niet té relaxt en niet té gespannen.