Werkwijze

Consult

Tijdens de intake bespreken we de fysieke klachten, de medische geschiedenis en de geestelijke (on)balans. Na het intakegesprek gaan we op zoek naar blokkades en verstoringen in het lichaam die zich tonen en starten we direct met de behandeling.

In elk vervolgconsult starten we met een korte inventarisatie van veranderingen en/of opgedane inzichten gevolgd door een behandeling en korte evaluatie.

Duur, tarief en factuur

Een consult duurt maximaal een uur (baby’s en kleine kinderen hebben soms minder tijd nodig). Het tarief is € 80,- per uur (€ 40,- per half uur) en dient direct na afloop te worden voldaan bij voorkeur per pin of gepast.

Je ontvangt een factuur welke – afhankelijk van de ziektekostenverzekering – gedeclareerd kan worden. Ki Mano is aangesloten bij de VNT, Vereniging voor Natuurgeneeskundig Therapeuten (www.vnt-nederland.nl).

Heb je een afspraak, maar ben je verhinderd? Geef dit dan minimaal 24 uur van te voren door. Doe dit altijd telefonisch (tel. 06 43 20 1877). Afspraken die niet binnen die termijn worden afgezegd, worden volledig in rekening gebracht.

Behandelovereenkomst en voorwaarden

In het contact met mijn cliënten gelden de bepalingen en beroepscodes/profiel, klachtenregeling van de VNT. Daarnaast ben ik, net als iedere zorgaanbieder in Nederland, verplicht met iedere cliënt een schriftelijk ondertekende behandelovereenkomst af te sluiten. In deze overeenkomst staan de wederzijdse rechten en plichten vermeld. Deze behandelovereenkomst kun je downloaden en printen en voorafgaand aan het eerste consult meenemen.

  • Voor de behandelovereenkomst van Ki Mano, klik hier
  • Voor de behandelovereenkomst kind van Ki Mano, klik hier
  • Voor de algemene voorwaarden van Ki Mano, klik hier
  • Voor de privacyverklaring van Ki Mano, klik hier