Baby‘s en kinderen

Kun je je draai vinden?

Een ‘normale‘ bevalling zonder kunstgrepen is een ingrijpende gebeurtenis voor moeder en kind. De manier waarop we ter wereld komen, is van grote betekenis voor onze fysieke en emotionele start.

Effecten van de geboorte

Soms duurt een geboorte erg lang, soms gaat het heel snel, wordt de bevalling ingeleid of vindt zij plaats met verdoving. Een baby kan zich in een stuit-, aangezichts- of dwarsligging bevinden of geboren worden met de navelstreng strak om de nek gedraaid. Regelmatig vindt verlossing met een vacuümpomp of via een keizersnede plaats. Soms zijn effecten hiervan tot op latere leeftijd (onbewust) merkbaar. Dat uit zich onder andere in spanning in het lichaam, koude handen en voeten, een blauwige huid, een voorkeurshouding, veel overstrekken, moeilijk drinken of slikken en/of veel huilen. De balans in het kind kan beter.

Subtiele hulp

De zachte techniek van kinesiologie kan worden gebruikt om de blokkades op te heffen en de energiebalans opnieuw te laten stromen.

Is het kind geboren met een keizersnede, dan komt het regelmatig voor dat de baby tijdens de behandeling alsnog de bewegingen of draaiingen nabootst die normaliter tijdens een natuurlijke geboorte plaatsvinden. Het kind maakt de handeling af en rekent af met de opgedane spanning. Een baby is vitaal en krachtig. Bovendien is de spanning nog maar kort in het lijfje aanwezig. Dat maakt het relatief gemakkelijk de spanning met heel subtiele indirecte hulp los te laten. Soms kan de baby de ‘draai niet vinden‘ en wil hij of zij eerst samen met moeder op andere wijze een balans bereiken in de energie.

Kinesiologie kan voor kinderen en baby‘s toegepast worden bij:  

  • veel huilen en onrust
  • reflux- en/of spijsverteringsproblemen
  • incontinentieproblemen
  • houding- en bewegingsproblemen
  • motoriek, tenenlopen
  • leer- of concentratieproblemen
  • klachten na valpartijen, ongelukken en blessures
  • emotioneel welbevinden